تبلیغات
ثامن - چند تا سوال
تاریخ : پنجشنبه 13 مهر 1391 | 08:11 ب.ظ | نویسنده : فاطمه
یا هو

سلام ممنونم از دوستانی که به وبلاگم سرزدن ونظر گذاشتن یه بار تو یه کتابی مطلبی خوندم که خیلی جالب

بودفکر کردم اونو تو وبلاگم بذارم

خداوند از تو نخواهد پرسیدکه چه اتومبیلی سوارمی شدی بلکه ازتو خواهدپرسیدچند نفر را که وسیله نداشتندبه مقصد رساندی
از تو نخواهد پرسیدکه زیربنای خانه ات چندمتربودبلکه ازتو خواهد پرسیدبه چند نفر درخانه ات خوش آمدگفتی
ازتو نخواهدپرسیدچه لباس هایی درکمد داشتی بلکه از تو خواهدپرسید به چند نفر لباس پوشاندی
ازتو نخواهدپرسیدبالاترین میزان حقوق توچقدربود بلکه ازتو خواهدپرسیدآیاسزاوار گرفتن آن بودی
ازتو نخواهدپرسید که چه تعداد دوست داشتی بلکه ازتو خواهدپرسید برای چندنفردوست و رفیق بودی
ازتو نخواهد پرسید درچه منطقه ای زندکی می کردی بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایه هایت رفتار کردی
ازتونخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی

اما راستش این روزا همه گی فقط به قسمت اول این سوال هافکر می کنیم نظرشما چیه؟